Kontakt z nami

Prosimy o wypełnienie formularza.

A A
A A+ A++
infolinia: 801 003 130, 327 299 399
Login

AleKontakt

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883) jest Usługodawca: VoxNet Sp. z o.o. , ul. Sztygarów 2, 41-807 Zabrze. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001023793
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

 2. Usługobiorca z momentem umieszczenia danych w formularzu rejestracyjnym, w aplikacji lub w Profilu użytkownika wyraża zgodę na ich udostępnianie na Portalu oraz w Aplikacji w celach związanych z realizacją usługi telekomunikacyjnej.

 3. Usługodawca w związku z wykonywanie Umowy będzie przetwarzał dane osobowe Usługobiorcy podane w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej obowiązywania. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883) oraz na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) i może być prowadzone w celach przewidzianych w tej ustawie oraz w celach ewidencyjnych, księgowych, rozrachunkowych, statystycznych oraz marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.

 4. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udziela Usługobiorcy informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz informuje go o prawie wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, a Usługobiorca:
  a) wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie, swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub w Profilu użytkownika;
  b) wyraża zgodę na ewentualne przekazanie danych, o których mowa wyżej uprawnionym organom, jak również doradcom prawnym i podatkowym oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych w związku z nie płaceniem opłat i innych należności;
  c) potwierdza, że został poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych i związanych z tym przysługujących mu prawach.

 5. Usługodawca gromadzi dane osobowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie w celu umożliwienia Usługobiorcom korzystania z Aplikacji oraz Portalu AleKontakt. Przedmiotowe dane mogą również służyć do weryfikacji czy osoba, która ma zamiar zawrzeć Umowę spełnia warunki określone w Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązujących.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. numery sesji).
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:
  • operator Serwisu VoxNet Sp. z o.o., ul. Sztygarów 2, 41-807 Zabrze;
  • współpracujące firmy usługowe/reklamowe (tzw."Cookies" podmiotów zewnętrznych).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia działanie wszystkich funkcji Serwisu;
 4. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies), "stałe" (persistent cookies) oraz "podmiotów zewnętrznych" (third parties cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Cookies" podmiotów zewnętrznych - (ang. third parties cookies) - to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Pozwalają one ocenić skuteczność działań reklamowych. Informacjami zawartymi w "Cookies" podmiotów zewnętrznych zarządza dany podmiot zewnętrzny, który je ustawił, zgodnie ze swoją polityką prywatności.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu czy pliki cookies służące do utrzymywania sesji użytkownika;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.