Kontakt z nami

Prosimy o wypełnienie formularza.

A A
A A+ A++
infolinia: 801 003 130, 327 299 399
Login

Infolinie

Najlepsze ceny

Kraj Netto Brutto
Polska Polska 4,9gr 6 g
Polska komórki Polska kom. 19 gr 23 gr
Niemcy Niemcy 4,9gr 6 gr
Kanada Kanada 4,9gr 6 gr
USA USA 4,9gr 6 gr
Wielka Brytania Wlk. Brytania 4,9gr 6 gr

Funkcjonalności

Przekierowanie

Usługa ta polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na Twoją infolinię na dowolny, wskazany przez Ciebie, numer stacjonarny lub komórkowy.

Interaktywne kierowanie połączeń (IKP)

Usługa samodzielnego definiowania sposobu, w jaki zachowywać się ma odebrane połączenie telefoniczne z możliwością kierowania klienta np. do odpowiedniego działu/oddziału firmy poprzez wybranie przez dzwoniącego odpowiedniego klawisza numerycznego telefonu w trakcie odsłuchiwania nagranego wcześniej komunikatu.

Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów wybiera poszczególne pozycje z menu. IKP umożliwia automatyczne połączenie z: konkretną osobą lub grupą osób, faksem, pocztą głosową itp. Przykładowy sposób użycia funkcji: „Witamy w firmie ABC. Aby połączyć się z działem księgowości wybierz 1, aby połączyć się z działem sprzedaży wybierz 2, aby nadać faks wybierz 9. Sekretariat wybierz 0.”

Poczta głosowa

Usługa pozwalająca na nagranie wiadomości klienta dzwoniącego do Firmy a następnie przesłanie nagrania wraz z datą i godziną jako załącznik do wiadomości pod wskazany adres email.

Kolejkowanie połączeń

Usługa polegająca na poinformowaniu dzwoniącego o zajętości linii oraz pozycji w kolejce osób oczekujących na połączenie z numerem lub grupą numerów, z którymi centrala łączyć może równocześnie lub w ustalonej kolejności. Informacja jest przekazywana poprzez komunikat „Masz numer … w kolejce do połączenia z konsultantem.”. W przerwach pomiędzy komunikatami słychać „muzykę na czekanie”.

Inteligentne Kierowanie Rozmów (IKR)

Usługa umożliwiająca kierowanie połączeń przychodzących zależnie od strefy numeracyjnej, z której wykonane zostało połączenie np. ograniczenie stref numeracyjnych. Usługa niedostępna w przypadku dzwoniących z numerów zastrzeżonych.

Billing on-line

Usługa całodobowego dostępu do zestawienia wszystkich połączeń przychodzących oraz wychodzących. Pełna kontrola numerów (z wyjątkiem zastrzeżonych), stref, godzin oraz ilości połączeń.

Blokowanie połączeń

Usługa umożliwiająca ustawienie w panelu klienta numeru lub grupy numerów, które nie będą odbierane.