Kontakt z nami

Prosimy o wypełnienie formularza.

A A
A A+ A++
infolinia: 801 003 130, 327 299 399
Login

Dla Firm

Najlepsze ceny

Kraj Netto Brutto
Polska Polska 4,9gr 6 g
Polska komórki Polska kom. 19 gr 23 gr
Niemcy Niemcy 4,9gr 6 gr
Kanada Kanada 4,9gr 6 gr
USA USA 4,9gr 6 gr
Wielka Brytania Wlk. Brytania 4,9gr 6 gr

Funkcjonalności

Numer miejski

Numer w sieci AleKontakt z wybranej strefy numeracyjnej w kraju lub przeniesiony od innego operatora.

Numer wewnętrzny

Skrócony numer, dzięki któremu użytkownicy centrali mogą realizować połączenia między sobą, przełączać połączenia przychodzące do pozostałych użytkowników lub na dodatkowe numery wewnętrzne przypisane do usług takich jak faks. Numer wewnętrzny jest kontem dla bramek lub aplikacji softphone, przez które użytkownik będzie rejestrował urządzenia do centrali. Do każdego z kont jest przypisany jeden numer wewnętrzny np. 4, 5 itd.

Interaktywne Kierowanie Połączeń (IKP)

Usługa samodzielnego definiowania sposobu, w jaki zachowywać się ma odebrane połączenie telefoniczne z możliwością kierowania klienta np. do odpowiedniego działu/oddziału firmy, poprzez wybranie przez dzwoniącego odpowiedniego klawisza numerycznego telefonu, w trakcie odsłuchiwania nagranego wcześniej komunikatu.
Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów wybiera poszczególne pozycje z menu. IKP umożliwia automatyczne połączenie z: konkretną osobą lub grupą osób, faksem, pocztą głosową.
Przykładowy sposób użycia funkcji:
Witamy w firmie ABC. Aby połączyć się z odpowiednim działem wybierz tonowo: Sprzedaż 1, Dział Techniczny 2, Księgowość 3, Marketing 4. Aby nadać faks wybierz 5.
Dostępne są klawisze: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, #. Podczas tworzenia IKP do wymienionych klawiszy można przypisać: numery wewnętrzne, numery faksów, przekierowania numerów, poczty głosowe, komunikaty, kolejki.

Przekierowanie połączeń

Skierowanie połączenia przychodzącego na dowolny, zewnętrzny numer innego operatora np. numer komórkowy, stacjonarny w kraju lub za granicą. Opłata za przekierowanie jest zgodna z Cennikiem AleKontakt.

Komunikat

Pojedynczy element głosowy, który można przypisać do usługi IKP, Poczty głosowej, użyć jako powitanie lub informacja głosowa po godzinach pracy

Komunikat Powitalny

Informacja głosowa o nazwie firmy, do której dodzwonił się klient

Poczta głosowa

Usługa pozwalająca na nagranie wiadomości dzwoniącego Klienta do Firmy, a następnie przesłanie nagrania wraz z datą i godziną jako załącznik do wiadomości pod wskazany adres email. Usługa może być przypisana do usługi IKP, może funkcjonować samodzielnie lub zostać przypisana do numerów wewnętrznych np. gdy połączenie jest nieodebrane.

Kolejkowanie połączeń

Usługa polegająca na poinformowaniu dzwoniącego o zajętości linii oraz pozycji w kolejce osób oczekujących na połączenie z numerem lub grupą numerów, z którymi centrala łączyć może równocześnie lub w ustalonej kolejności. Informacja jest przekazywana poprzez komunikat „Jesteś … w kolejce do połączenia z konsultantem.”. W przerwach pomiędzy komunikatami słychać „muzykę na czekanie”.

Fax to Email (F2E)

Usługa polegająca na posiadaniu wirtualnego faksu z publicznym numerem telefonu, dzięki któremu można otrzymywać faksy na swoją skrzynkę email w formie załączników PDF. Usługa może funkcjonować samodzielnie, pod numerem wewnętrznym lub być przypisana do komunikatu.

Web to Fax

Usługa umożliwiająca wysyłanie faksów przez zdefiniowaną stronę www w sieci Internet.

Inteligentne Kierowanie Rozmów (IKR)

Usługa umożliwiająca kierowanie połączeń przychodzących zależnie od strefy numeracyjnej, z której wykonane zostało połączenie np. kierowanie połączeń z południowej Polski do oddziału w Katowicach. Usługa niedostępna w przypadku dzwoniących z numerów zastrzeżonych.

Click to Call (C2C)

Usługa umożliwiająca zestawienie połączenia telefonicznego poprzez stronę www pomiędzy Klientem oraz Firmą (Abonentem usługi).Firma wyznacza numery telefoniczne, z którymi ma zostać zestawione połączenie od Klienta. Klient w wyznaczonym przez Abonenta usługi miejscu na stronie www wpisuje swój numer telefonu, na który chce otrzymać połączenie od Firmy.

Infolinia 80X

Usługa polegająca na udostępnieniu numeru z zakresu 800 i/lub 801 wraz z usługą abonamentową oraz kierowaniu połączeń przychodzących do wskazanych numerów przez Abonenta usługi.

Połączenia konferencyjne

Usługa umożliwiająca równoczesne zestawienie połączenia pomiędzy kilkoma osobami i prowadzenie pomiędzy nimi telefonicznej rozmowy lub wykreowanie tzw. „pokoju konferencyjnego” pod specjalnym numerem wewnętrznym. Mogą w nim uczestniczyć osoby posiadające dowolny telefon, w dowolnej sieci.

Muzyka na czekanie

Motyw muzyczny lub komunikat odtwarzany w trakcie oczekiwania na połączenie.

Billing on-line

Usługa całodobowego dostępu do zestawienia wszystkich połączeń przychodzących oraz wychodzących. Pełna informacjia o wszystkich połączeniach przychodzących i wychodzących, w tym m. in. o ich ilości, czasie, długości, numerach z których wykonano połączenia przychodzące (z wyjątkiem zastrzeżonych) oraz kosztach połączeń wychodzących.

Blokowanie połączeń

Usługa umożliwiająca ustawienie w panelu klienta numeru lub grupy numerów, które nie będą odbierane.

Przykładowy schemat działania centrali

Schemat centrali